Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Natuurlijker, veiliger en leefbaarder met getij

Waar rivieren uitmonden in de zee, brengt de natuur een unieke rijkdom voort. De getijdennatuur in Zuid-Holland dreigt te verdwijnen door de zeespiegelstijging. Afname van groene ruimte zorgt voor problemen met leefbaarheid, economie en recreatie. Het toekomstperspectief van Wereld Natuur Fonds en ARK herstelt het getij en vergroot het natuurareaal, met behoud van waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Naar productie

11 oktober 2022
Gerelateerd aan: Natuurlijker, veiliger en leefbaarder met getij

Alle publicaties (102)