Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Vijf veelgestelde vragen over de Hollandkering

1) Kan alléén de Hollandkering het benedenrivierengebied beschermen tegen de zeespiegelstijging? 2) Het voordeel van de Hollandkering is dus vooral gelegen in de combinatie met andere systeemmaatregelen. Hoe werkt dat, in de benedenrivieren? 3) Kunnen systeemmaatregelen een alternatief zijn voor dijkversterking en buitendijkse aanpassing? 4) Welke rol spelen megaplannen zoals de inzendingen voor de EO Wijers prijsvraag en de architectuurbiënnale? 5) Wanneer besluiten we om een systeemmaatregel te bouwen?

Naar publicatie

10 oktober 2023
Gerelateerd aan: Vijf veelgestelde vragen over de Hollandkering

Alle publicaties (102)