Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Binnenkort!
De Socraties
Zeespiegelstijging
en biodiversiteit
podcast

“Voor een economische benadering van het wel of niet verhuizen naar hoog Nederland vanwege de zeespiegelstijging, komt het niet aan op een biljoen meer of minder.”

Het einde van Nederland, TU Delft DeltaLinks

“Laten we niet zó hard schrikken van  ‘Limburg’  dat veiligheid het waterbeleid onevenredig gaat domineren."

Watercrises zijn naar, leren is goed, NRC Handelsblad

“Wordt de Waddenzee een monotone bak water, diep en hoogomrand, en zal het wadlopen hetzelfde lot ondergaan als de Elfstedentocht?”

Waddeninzicht, Flows Productions

“Schrik niet van een vergelijking tussen natuurherstel en het afschaffen van de slavernij.”

Het natuurvraagstuk, H2O Magazine

“Hier spreekt de gezagvoerder van vlucht NL2022. Vanwege de klimaatverandering laten we een paar stoelen onbezet. Wij wensen u een aangename reis!”

Het water komt, maar wees niet bang, De Correspondent

“Niet ruimte voor de rivier is goed voor de natuur, maar riviernatuur is goed voor de natuur.”

Verticale Ruimte voor Riviernatuur, Flows Productions

“Waterbeheerders: maak het de woningbouwers niet moeilijk, maar juist zo makkelijk mogelijk.”

Water en woningnood, Gebiedsontwikkeling.nu

Verwondering

Socraties

Subscribe

Uitgelichte innovaties

NL+X

Het debat over de zeespiegelstijging is in volle gang, vooral in relatie tot de discussie over woningbouw: waar wel/niet bouwen, hoe te bouwen…
Lees meer

Verticale Ruimte voor Riviernatuur

Kappen met kappen! Vegetatie in de uiterwaarden wordt streng gekapt en gemaaid om opstuwing te voorkomen. En dat terwijl…
Lees meer 

Uitgelichte publicaties

De Blauwe Draad

Rivieren: levensaders voor schippers, bewoners, boeren, delfstofwinners, natuurvorsers. In De Blauwe Draad ontmoet ik ze; hoe beleven ze de rivieren en hoe zien ze de toekomst? Volgens Ties Rijcken is ruimte nodig voor natuur die opstuwing van de...

‘Juist niet terugtrekken’

Moet Nederland het westen prijsgeven aan het water? Watermanagers: ‘We worden onnodig bang gemaakt’. Nederland moet zich niet nu al voorbereiden op scenario’s in de heel verre toekomst, maar kan beter vertrouwen op waar het land al eeuwen goed in...

Stijgende zee betaalbaar

De adaptatiekosten aan een stijgende zee zijn in een vereenvoudigde benadering voor Nederland 75 miljard euro per meter zeespiegelstijging, waarvan ruwweg de helft voor de waterkeringen, een kwart voor de kust, een kwart voor het buitendijks gebied...

Waterexpert maakt zich ook zorgen

Minder woningen bouwen in diepe polders om de zeespiegelstijging aan te kunnen, is volgens waterexpert Ties Rijcken niet de juiste oplossing. “Ik maak me ook zorgen, maar niet over de vraag of Nederland de zeespiegelstijging aan kan”, stelt Rijcken...

Het water komt, maar wees niet bang

Er gaan steeds meer stemmen op om vanwege de zeespiegelstijging minder nieuwe huizen te bouwen in de diepe polders in West-Nederland. Maar dat is onterecht: als er één land is dat het wassende water aankan, dan is het Nederland. Naar...

Natuurinclusief bouwen

In de waterwereld worstelen we met natuurherstel: maatregelen, onderbouwing en financiering. Overkoepelende concepten geven richting. Ten eerste de totaaloplossing Terug naar de Natuur. Een voorbeeld: als we onze dijken en dammen weghalen en de zee...

Rising sea levels: if it gets worse than we thought

Three experts (TU Delft, government, industry) debate three propositions. This time: Rutger de Graaf, Fransje Hooijmeijer en Ties Rijcken. Should we only build above sea level from now on? Can we combine this with other challenges? Is...

Buitendijks bouwen

Het advies van de Deltacommissaris over woningbouw in december houdt me nog steeds bezig. De teneur van het advies als geheel komt op mij over als het pogen te beperken van anderen. Je kan als waterbeheerder ook zelf  initiatief nemen,...

About Flows Platform

Flows Platform is ontwikkeld tijdens het promotieonderzoek van Ties Rijcken, om waterprofessionals en aquatisch geëngageerde stakeholders te ondersteunen met overzicht, inzicht en inspiratie.Flows Platform draait om een unieke beeldtaal voor...

De postzegelnatuur voorbij met motie 77

Bouwen met de natuur en waterveiligheid  op nationaal niveau. Op het dossier overstromingsveiligheid speelt Bouwen met de Natuur zich vooral af op lokaal projectniveau: vooroevers, schelpriffen, bloemrijke dijken, ecologisch beheer. Small is...

Het einde zoek?

In 2020 publiceerde ik het essay Het einde van Nederland, met een sigarendoosberekening van zeespiegelniveaus waarbij de kosten voor het behouden van delen van Nederland (met duinen, dammen, dijken en polderbeheer) even groot zijn als het...

12+1: naar een nationale sedimentstrategie

Een nieuwe kijk op de sedimenthuishouding in de zuidwestelijke delta: voor veiligheid, aquacultuur, landbouw, natuur en landschap.

Operatie natuurherstel

Er zit een getal in mijn hoofd dat me niet loslaat. Ik ben voor natuurherstel: vergroten van diversiteit, hoeveelheid en schoonheid van organismen die niet primair voor het gerief van de mens op aarde leven. Ik ben niet de enige. In welke mate doen...

Het begin van het einde?

Moeten we verstedelijking vanwege klimaatverandering anders over Nederland verdelen? Op 7 december 2021 bracht de Deltacommissaris een advies uit over woningbouw en klimaatadaptatie aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en...

Een moderne sector in een postmoderne tijd?

Er heeft weer eens iemand “u” tegen me gezegd! Het College van Rijksadviseurs vroeg een tiental waterdeskundigen “Wat ziet u als de belangrijkste invalshoeken, thema’s, kwesties en uitdagingen voor de komende eeuw, en zijn er door uzelf of anderen...

Rivierexperts tegen Rijkswaterstaat: stop streng snoeien uiterwaarden

In de uiterwaarden van de grote rivieren maakt Rijkswaterstaat elke winter korte metten met spontaan bos en andere natuurlijke begroeiing. Het is tijd om daarmee te stoppen en vrije riviernatuur meer ruimte te geven, concludeert een aantal...

Minder kappen en meer verticale ruimte voor de rivieren

Minder kappen en meer verticale ruimte voor de rivieren zou de biodiversiteit op peil kunnen houden. Nu door klimaatverandering overstromingen vaker voorkomen, kappen beheerders de uiterwaarden kaal om het water zo snel mogelijk te kunnen afvoeren....

29 jaar NURK

Alles verandert, alles stroomt. In navolging van de motie-De Groot/Bromet zullen we vanaf nu hoogstwaarschijnlijk waterveiligheid, natuur en andere ruimtelijke vraagstukken gaan verbeteren langs een meetlat van ruimtelijke kwaliteit. Bij...

Waterbestendig bouwen

Vlak voor de watercrisis in Limburg werd de motie-Grinwis aangenomen: water moet sturend zijn in de ruimtelijke ordening. Oftewel: klimaatadaptiviteit, waterrobuustheid en waterbestendig bouwen. Het is algemeen bekend dat vage termen meer...

Het water komt, maar het glas is half vol

In Het water komt, maar wees niet bang stelde Ties Rijcken dat potentieel beleid om vanwege de zeespiegelstijging niet meer in diepe polders te bouwen meer kwaad doet dan wat het concreet oplevert. Hier gaat hij in op de...

Verticale ruimte voor de rivier

De nieuwe Waterwet heeft het beoordelen en ontwerpen van de dijken flink veranderd en dat gaat ook op voor de ontwikkeling…

Waterveiligheidslandschappen

Bouwstenen voor veiligheid met meerwaarde; dijken zijn zo te ontwerpen dat ze bij extreem hoog water maar langzaam doorbreken.

Watercrisis zijn naar, leren is goed

Een deel van de miljarden uit het EU-herstelfonds moet naar watermanagement. Doden in België en Duitsland, evacuaties en schade in Nederland: de watercrisis zal in Limburg én in de rest van Nederland doorwerken in de hoofden van burgers,...

De norm en daarmee basta?

Waarom doen we wat we doen in het waterbeheer? We zijn vooral bezig om operationele doelen te halen op basis van fundamentele doelen die maar zelden in ons werkende leven veranderen. Minder op operationele en méér op fundamentele doelen sturen...

Drie ideeën over ruimtelijke kwaliteit en water

Drie ideeën voor het vervolg op de kamerbrief over verkenning kabinetsopgave ruimtelijke kwaliteit en de wateropgave (motie-de Groot/Bromet) 1. De olifant in de kamer: Rijksregie op ruimtelijke kwaliteit? 2. Korte-termijn tempo versus lange-termijn...

Water en woningnood

Het woningnoodvraagstuk is een uiterst complex samenspel van macro-economische omstandigheden, bevolkingsgroei, woonwensen, subsidiestructuren en ruimtelijke ordening. In dit geheel speelt de watersector een kleine rol, maar ook waterbeheerders en...

From failure to performance

Over one billion people are protected against floods, or should be. Flood protection measures consist primarily of levees…

De toekomst van de Waddenzee

“Help, de waddenzee verdrinkt!” Hoe sneller de zeespiegel stijgt, hoe vaker deze noodkreet klinkt.

Aanbevelingen voor de kabinetsformatie

Wat een woning is voor een gezin, is het watersysteem voor een land. De kwaliteit van woning én watersysteem zit in slimme synergie tussen functies. Beleidsontwikkeling is echter opgesplitst in sectoren. Dit werkt lekker voor de democratische...

Een witte watermachine

Zelden was het Nederlandse landschap zo mooi als tussen 10 en 14 februari 2021. Honderden blije gezichten op dunbesneeuwd ijs tussen goudgeel riet. Witte weilanden, open en uitgestrekt onder een onverstoorde winterblauwe lucht. Tienduizenden...

Blijf op de hoogte

Eens per maand een korte email over
een nieuwe pubicatie of innovatie

Alle publicaties (87)

E-mail

LinkedIn

Privacy

Over Ties

Schrijf je hier in voor superkorte mailtjes over nieuw werk van Studio Ties

Gelukt!