Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Alle
Samen Sterk
tekeningen en
kaarten

“Voor een economische benadering van het wel of niet verhuizen naar hoog Nederland vanwege de zeespiegelstijging, komt het niet aan op een biljoen meer of minder.”

Het einde van Nederland
TU Delft DeltaLinks

“Laten we niet zó hard schrikken van  ‘Limburg’  dat veiligheid het waterbeleid onevenredig gaat domineren."

Watercrises zijn naar, leren is goed
NRC Handelsblad

“Wordt de Waddenzee een monotone bak water, diep en hoogomrand, en zal het wadlopen hetzelfde lot ondergaan als de Elfstedentocht?”

Waddeninzicht
Flows Productions

“Schrik niet van een vergelijking tussen natuurherstel en het afschaffen van de slavernij.”

Het natuurvraagstuk
H2O Magazine

“Hier spreekt de gezagvoerder van vlucht NL2022. Vanwege de klimaatverandering laten we een paar stoelen onbezet. Wij wensen u een aangename reis!”

Het water komt, maar wees niet bang
De Correspondent

“Niet ruimte voor de rivier is goed voor de natuur, maar riviernatuur is goed voor de natuur.”

Verticale Ruimte voor Riviernatuur
Flows Productions

“Waterbeheerders: maak het de woningbouwers niet moeilijk, maar juist zo makkelijk mogelijk.”

Water en woningnood
Gebiedsontwikkeling.nu

“We geven 0,1% van ons BNP uit aan natuurherstel, tien keer minder dan aan onze huisdieren.”

Operatie natuurherstel
H2O Magazine

Verwondering

Socraties

Subscribe

Uitgelichte innovaties

NL+X

Het debat over de zeespiegelstijging is in volle gang, vooral in relatie tot de discussie over woningbouw: waar wel/niet bouwen, hoe te bouwen…
Lees meer

Verticale Ruimte voor Riviernatuur

Kappen met kappen! Vegetatie in de uiterwaarden wordt streng gekapt en gemaaid om opstuwing te voorkomen. En dat terwijl…
Lees meer 

Uitgelichte publicaties

Waterexperts willen het land op slot zetten

Als het aan veel experts ligt, krijgt waterbeheer absolute voorrang op andere ruimtelijke belangen, zoals wonen. Dat vraagt om een krachtig tegengeluid, vinden Friso de Zeeuw en Ties Rijcken. Naar publicatie

Rijnmond: Quo Vadis? Vier SuggesTies

Ik heb sinds 2007 ontwerpend onderzoek gedaan naar de langetermijntoekomst van de benedenrivieren, zie in deze link een selectie van meer dan 50 publicaties en presentaties door of over mijn Rijnmondwerk, waaronder mijn proefschrift. Ook ben ik de...

Vijf veelgestelde vragen over de Hollandkering

1) Kan alléén de Hollandkering het benedenrivierengebied beschermen tegen de zeespiegelstijging? 2) Het voordeel van de Hollandkering is dus vooral gelegen in de combinatie met andere systeemmaatregelen. Hoe werkt dat, in de benedenrivieren? 3)...

Economic optimization of storm surge barrier systems

Storm surge barriers are crucial for preventing coastal floods. However, assessing the costs and benefits of improving their reliability is often overlooked. A model presented in this paper optimizes investments for closure reliability and flood...

Royale Ruimte voor Levende Rivieren

https://vimeo.com/809138662 Het rivierengebied kan één groot natuurgebied worden: 70.000 hectares aaneengesloten groene linten door heel Nederland, van Hellevoetsluis en Kampen tot Borgharen en Lobith. Met zeldzame soorten en van internationale...

Maakbaarheid 

Onlangs presenteerde ik ergens over het beschermen van het benedenrivierengebied tegen de zeespiegelstijging. Na afloop kwam een hooggeplaatste toehoorder naar me toe en zei: “je ideeën gaan nog wel enorm uit van maakbaarheid.” Ik hoor het woord...

Twee Grote Vragen

Eens per twee jaar reis ik aan het eind van de winter naar de Alpen op zoek naar frisse ideeën. Ik zit nu op een balkonnetje van een pensionnetje met uitzicht over het Lago Maggiore onder een blauwe lucht. Laten we eens zien wat er gebeurt als ik...

De zeespiegel stijgt. Wat nu?

Stimuleringsbeleid van laag naar hoog Nederland zal nog eeuwen lang irrationeel zijn, maar we moeten wel vertrouwen houden in technologie en instituties. Naar publicatie

Geld als water

Valt het u ook op dat er in de waterwereld steeds minder stropdassen worden gedragen? Desondanks meen ik de laatste tijd een belangstelling te zien vanuit onze sector voor het bolwerk der stropdassendragers: de financiële wereld (zie...

Samen Sterk

Samen Sterk is een concept om het benedenrivierengebied veilig tegen overstromingen te houden als de zeespiegel stijgt. De vondst van Samen Sterk is om de bestaande Maeslantkering niet te vervangen, maar aan te vullen met een extra...

Oud en nieuw

Twee keer per jaar legt de minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoording af aan de vaste Kamercommissie Water in een dag lang durend overleg. Een week ná het overleg in november 2022 verscheen de Kamerbrief Water en Bodem Sturend. Hoe...

Ken je Kering

https://vimeo.com/773419377 Voor de veiligheid van Nederland is het beoordelen en versterken van waterkeringen van fundamenteel belang. Sinds 2017 werken we met overstromingskansen van dijktrajecten. Geloofwaardige actuele inschattingen van...

De Blauwe Draad

Rivieren: levensaders voor schippers, bewoners, boeren, delfstofwinners, natuurvorsers. In De Blauwe Draad ontmoet ik ze; hoe beleven ze de rivieren en hoe zien ze de toekomst? Volgens Ties Rijcken is ruimte nodig voor natuur die opstuwing van de...

Natuurlijker, veiliger en leefbaarder met getij

https://vimeo.com/726931688 Waar rivieren uitmonden in de zee, brengt de natuur een unieke rijkdom voort. De getijdennatuur in Zuid-Holland dreigt te verdwijnen door de zeespiegelstijging. Afname van groene ruimte zorgt voor problemen met...

‘Juist niet terugtrekken’

Moet Nederland het westen prijsgeven aan het water? Watermanagers: ‘We worden onnodig bang gemaakt’. Nederland moet zich niet nu al voorbereiden op scenario’s in de heel verre toekomst, maar kan beter vertrouwen op waar het land al eeuwen goed in...

Het water komt, maar het glas is half vol

In Het water komt, maar wees niet bang stelde Ties Rijcken dat potentieel beleid om vanwege de zeespiegelstijging niet meer in diepe polders te bouwen meer kwaad doet dan wat het concreet oplevert. Hier gaat hij in op de...

Stijgende zee betaalbaar

De adaptatiekosten aan een stijgende zee zijn in een vereenvoudigde benadering voor Nederland 75 miljard euro per meter zeespiegelstijging, waarvan ruwweg de helft voor de waterkeringen, een kwart voor de kust, een kwart voor het buitendijks gebied...

Waterexpert maakt zich ook zorgen

Minder woningen bouwen in diepe polders om de zeespiegelstijging aan te kunnen, is volgens waterexpert Ties Rijcken niet de juiste oplossing. “Ik maak me ook zorgen, maar niet over de vraag of Nederland de zeespiegelstijging aan kan”, stelt Rijcken...

Het water komt, maar wees niet bang

Er gaan steeds meer stemmen op om vanwege de zeespiegelstijging minder nieuwe huizen te bouwen in de diepe polders in West-Nederland. Maar dat is onterecht: als er één land is dat het wassende water aankan, dan is het Nederland. Naar...

Natuurinclusief bouwen

In de waterwereld worstelen we met natuurherstel: maatregelen, onderbouwing en financiering. Overkoepelende concepten geven richting. Ten eerste de totaaloplossing Terug naar de Natuur. Een voorbeeld: als we onze dijken en dammen weghalen en de zee...

Rising sea levels: if it gets worse than we thought

Three experts (TU Delft, government, industry) debate three propositions. This time: Rutger de Graaf, Fransje Hooijmeijer en Ties Rijcken. Should we only build above sea level from now on? Can we combine this with other challenges? Is...

Buitendijks bouwen

Het advies van de Deltacommissaris over woningbouw in december houdt me nog steeds bezig. De teneur van het advies als geheel komt op mij over als het pogen te beperken van anderen. Je kan als waterbeheerder ook zelf  initiatief nemen,...

About Flows Platform

Flows Platform is ontwikkeld tijdens het promotieonderzoek van Ties Rijcken, om waterprofessionals en aquatisch geëngageerde stakeholders te ondersteunen met overzicht, inzicht en inspiratie.Flows Platform draait om een unieke beeldtaal voor...

De postzegelnatuur voorbij met motie 77

Bouwen met de natuur en waterveiligheid  op nationaal niveau. Op het dossier overstromingsveiligheid speelt Bouwen met de Natuur zich vooral af op lokaal projectniveau: vooroevers, schelpriffen, bloemrijke dijken, ecologisch beheer. Small is...

Het einde zoek?

In 2020 publiceerde ik het essay Het einde van Nederland, met een sigarendoosberekening van zeespiegelniveaus waarbij de kosten voor het behouden van delen van Nederland (met duinen, dammen, dijken en polderbeheer) even groot zijn als het...

12+1: naar een nationale sedimentstrategie

https://vimeo.com/646473457 Een nieuwe kijk op de sedimenthuishouding in de zuidwestelijke delta: voor veiligheid, aquacultuur, landbouw, natuur en landschap. In gesprek over visie, handelingsperspectieven en het belang van intergetijdennatuur...

Operatie natuurherstel

Er zit een getal in mijn hoofd dat me niet loslaat. Ik ben voor natuurherstel: vergroten van diversiteit, hoeveelheid en schoonheid van organismen die niet primair voor het gerief van de mens op aarde leven. Ik ben niet de enige. In welke mate doen...

Het begin van het einde?

Moeten we verstedelijking vanwege klimaatverandering anders over Nederland verdelen? Op 7 december 2021 bracht de Deltacommissaris een advies uit over woningbouw en klimaatadaptatie aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en...

Een moderne sector in een postmoderne tijd?

Er heeft weer eens iemand “u” tegen me gezegd! Het College van Rijksadviseurs vroeg een tiental waterdeskundigen “Wat ziet u als de belangrijkste invalshoeken, thema’s, kwesties en uitdagingen voor de komende eeuw, en zijn er door uzelf of anderen...

Rivierexperts tegen Rijkswaterstaat: stop streng snoeien uiterwaarden

In de uiterwaarden van de grote rivieren maakt Rijkswaterstaat elke winter korte metten met spontaan bos en andere natuurlijke begroeiing. Het is tijd om daarmee te stoppen en vrije riviernatuur meer ruimte te geven, concludeert een aantal...

Alle publicaties (102)

E-mail

LinkedIn

Privacy

Over Ties