Sober en doelmatig is het motto van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin tot 2050 liefst 1300 kilometer aan dijken wordt versterkt. Ontwerper Ties Rijcken wil meer nadruk op kwaliteit.

Lees meer