Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Wabi (waternatuurfilosofie)

Homo sapiens doet al eeuwen lang niets anders dan de natuur naar zijn hand zetten. Wie de natuur écht haar gang wil laten gaan moet juist helemaal niets doen – en dat is wel het laatste wat we willen. Misschien is het realistischer zo veel mogelijk te stimuleren dat de natuur de mens volgt, in plaats van andersom. Daarvoor is er een nieuw woord: Wabi.

Alle publicaties van Studio Ties over Wabi (waternatuurfilosofie)

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen

In de waterwereld worstelen we met natuurherstel: maatregelen, onderbouwing en financiering. Overkoepelende concepten geven richting. Ten eerste de totaaloplossing Terug naar de Natuur. Een voorbeeld: als we onze dijken en dammen weghalen en de zee weer vrij spel geven, slibt het land weer op zoals het vroeger deed, kunnen we niet meer overstromen en hoeven we geen kunstmest meer te gebruiken. Hier vallen zo veel gaten in te schieten dat ik dat hier niet ga doen. Arnon Grunberg schrijft: “het verlangen naar de jungle is begrijpelijk, maar moet vooral een theoretische aangelegenheid blijven”. En zo is het.

Naar publicatie

De postzegelnatuur voorbij met motie 77

De postzegelnatuur voorbij met motie 77

Bouwen met de natuur en waterveiligheid  op nationaal niveau. Op het dossier overstromingsveiligheid speelt Bouwen met de Natuur zich vooral af op lokaal projectniveau: vooroevers, schelpriffen, bloemrijke dijken, ecologisch beheer. Small is beautiful en vele kleine beetjes maken uiteindelijk een groot geheel. Bouwen met de Natuur verdient ook een structurele benadering vanuit bovenlokaal niveau, om inhoudelijke en governance redenen. Inhoud: groenblauwe natuurnetwerken zijn fysisch gezien bovenlokaal van aard; dynamische riviernatuur heeft een bovenlokale fysische relatie met veiligheid via het verschijnsel opstuwing; intergetijdenatuur heeft een bovenlokale fysische relatie met veiligheid via de morfologie. Governance: een kwaliteitskader voor Bouwen met de Natuur en waterveiligheid bereikt op bovenlokaal niveau meer diepgang en consistentie; bovenlokale ondersteuning helpt om lokale weerstand, zoals vanuit de landbouw, te overwinnen. Bovenlokaal komt al gauw neer op nationaal, in welke vorm dan ook. De tweedekamermotie-de Groot/Bromet over ruimtelijke kwaliteit in de wateropgave is een kans. Een kwaliteitsteam zoals het Q-team van Ruimte voor de Rivier kan verschil maken.

Naar publicatie

Operatie natuurherstel

Operatie natuurherstel

Het natuurvraagstuk

Het natuurvraagstuk

Natuurinclusief bouwen in de beroepspraktijk

Natuurinclusief bouwen in de beroepspraktijk

Building with Nature, ecosystem-based solutions, nature-based engineering, in het Nederlands bouwen met de natuur en natuurinclusief bouwen: dat er inmiddels zo veel termen in omloop zijn, wil wat zeggen. Het gedachtegoed belooft onze wereld biodiverser te maken, onze omgevingskwaliteit te verbeteren en onze kusten en waterkeringen met de klimaatverandering mee te laten groeien. Wat houdt ons nog tegen en hoe kunnen onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers er in hun dagelijkse praktijk mee aan de slag? Ties Rijcken interviewt Henk Nieboer, Bregje van Wesenbeeck en Bas Roels

Naar publicatie

De delta 8x groener – TU Delft hoogleraren over deltanatuur

De delta 8x groener – TU Delft hoogleraren over deltanatuur

Wat zijn in de waterwereld de grote thema’s de komende decennia: welke concepten zijn zowel maatschappelijk belangrijk als wetenschappelijk uitdagend? Het risicodenken en smart water management zijn er twee. Een ander is vergroening: we voelen aan dat we baat hebben bij gezonde ecosystemen, in onze leefomgeving hebben we graag veel natuur, het denken over duurzaamheid gaat door. Wat betekent dat voor wetenschap en beleid? Ties Rijcken gaat in gesprek met wetenschappers die zich bezig houden met delta’s aan de faculteiten Civiele Techniek, Bouwkunde en TBM: één deltacoördinator en zeven hoogleraren, onder wie de zojuist aangestelde ecoloog Peter Herman. Het gesprek draait om acht stellingen, in een zoektocht naar de maatschappelijke waarde van natuur, naar de verhouding tussen sectorale en geïntegreerde maatregelen, naar potentiële vernieuwingen voor beleid op het hoogste niveau en naar de gidsrol van Nederland in de wereld.

Naar publicatie

EMERGO – the Dutch flood risk system since 1986

EMERGO – the Dutch flood risk system since 1986

My PhD dissertation (the “Tiesis”): In 1986, the completion of the Eastern Scheldt barrier made Dutch flood risk policymaking world famous. What has happened since then? The comprehensive historical policy analysis in this thesis identifies three trends. National investments in flood protection have continued and were strongly supported by refined risk and acceptable risk analyses. The interplay between flood risk reduction and other water system objectives played a major strategic role and can be described by an upward movement in ‘Maslow’s hierarchy for water infrastructure development’, a concept introduced in this thesis. Nature development and landscape quality have become increasingly important, but a policy discourse analysis reveals a struggle to get to grips with these objectives and to find a balance between quantitative and narrative decision support.

Naar publicatie

Wabi, of: de natuur beweegt mee met de mens

Wabi, of: de natuur beweegt mee met de mens

Natural Factors in Engineering

Natural Factors in Engineering

In mijn studententijd en als ingenieur heb ik veel geworsteld met de verstoring van de
natuur door technologische ontwikkelingen. Ik heb de duurzaamheidsbeweging altijd aan-
dachtig gevolgd, en er af en toe deel van uit gemaakt. Maar ik had nooit gedacht dat ik zou
vinden wat ik zocht in de fotografie

Alle publicaties (102)