Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Soberheid of Kwaliteit

Vanuit de Waterwet geeft het Rijk alleen subsidie voor “sobere” dijkversterkingen. Integraliteit en ruimtelijke kwaliteit moeten decentraal bekostigd worden en het woordje soberheid moet voorkomen dat er geld over de balk wordt gesmeten. Begrijpelijk, maar andere “checks en balances” zijn ook prima mogelijk. Het wordt tijd voor een nieuwe opdracht van de politiek aan de waterwereld: ruimtelijke kwaliteit als leidraad in de 21ste eeuw.
Het gaat goed met het dossier: de minister gaat een nadere kosten-baten analyse doen en het HWBP heeft projectoverstijgende projecten lopen, zoals de CoP Dijken en Natuur. In het NURK boekje hieronder schets ik een organisatie en een kwaliteitskader om ruimtelijke kwaliteit in de praktijk in te bedden.
Let’s do it!

Alle publicaties van Studio Ties over Soberheid of Kwaliteit

De postzegelnatuur voorbij met motie 77

De postzegelnatuur voorbij met motie 77

Bouwen met de natuur en waterveiligheid  op nationaal niveau. Op het dossier overstromingsveiligheid speelt Bouwen met de Natuur zich vooral af op lokaal projectniveau: vooroevers, schelpriffen, bloemrijke dijken, ecologisch beheer. Small is beautiful en vele kleine beetjes maken uiteindelijk een groot geheel. Bouwen met de Natuur verdient ook een structurele benadering vanuit bovenlokaal niveau, om inhoudelijke en governance redenen. Inhoud: groenblauwe natuurnetwerken zijn fysisch gezien bovenlokaal van aard; dynamische riviernatuur heeft een bovenlokale fysische relatie met veiligheid via het verschijnsel opstuwing; intergetijdenatuur heeft een bovenlokale fysische relatie met veiligheid via de morfologie. Governance: een kwaliteitskader voor Bouwen met de Natuur en waterveiligheid bereikt op bovenlokaal niveau meer diepgang en consistentie; bovenlokale ondersteuning helpt om lokale weerstand, zoals vanuit de landbouw, te overwinnen. Bovenlokaal komt al gauw neer op nationaal, in welke vorm dan ook. De tweedekamermotie-de Groot/Bromet over ruimtelijke kwaliteit in de wateropgave is een kans. Een kwaliteitsteam zoals het Q-team van Ruimte voor de Rivier kan verschil maken.

Naar publicatie

29 jaar NURK

29 jaar NURK

Alles verandert, alles stroomt. In navolging van de motie-De Groot/Bromet zullen we vanaf nu hoogstwaarschijnlijk waterveiligheid, natuur en andere ruimtelijke vraagstukken gaan verbeteren langs een meetlat van ruimtelijke kwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om informatie en vooral om inspiratie. In het boekje van Staatsbosbeheer 25 jaar NURG, Nadere Uitwerking Rivierengebied: 25 jaar kansen pakken en volhouden, kijken twee ministers terug op 6.700 hectare nieuwe riviernatuur ontwikkeld tussen 1995 en 2020. Ik stelde me voor dat er in 2050 een boekje zou verschijnen over een Nadere Uitwerking Ruimtelijke Kwaliteit. Twee ministers blikken weer tevreden terug, ditmaal op een tijdvak waarin ruimtelijke kwaliteit centraal kwam te staan in het Nederlandse waterbeleid. Niet 25 jaar NURG, maar 29 jaar NURK.

Waterveiligheidslandschappen

Drie ideeën over ruimtelijke kwaliteit en water

Drie ideeën over ruimtelijke kwaliteit en water

Aanbevelingen voor de kabinetsformatie

Aanbevelingen voor de kabinetsformatie

Een witte watermachine

Een witte watermachine

Soberheid of Kwaliteit

In 2020-2021 moeten we de handen ineen slaan om in de Waterwet het woord soberheid te vervangen door kwaliteit, vinden Bas Roels en Ties Rijcken. Ze maakten er een film over en gingen in gesprek met Richard Jorissen en Martin Schepers.

Naar publicatie

Ware integraliteit

Ware integraliteit

Nooit meer Sober?

Nooit meer Sober?

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de waterschappen gaan 900 kilometer Sobere en Doelmatige dijken aanleggen. Wie méér wil dan Soberheid, moet dat decentraal organiseren en financieren. Waterschappen geven overduidelijk om omgevingskwaliteit en hebben open projectorganisaties opgezet. Behoud van omgevingskwaliteit is op die manier goed geregeld, maar is er ook ruimte voor structurele verbetering van de verkeersfuncties over de dijk en substantiële meekoppelingen in het buitendijks gebied? Hier blijkt een zwakke schakel te bestaan.

Naar publicatie

EMERGO – the Dutch flood risk system since 1986

EMERGO – the Dutch flood risk system since 1986

My PhD dissertation (the “Tiesis”): In 1986, the completion of the Eastern Scheldt barrier made Dutch flood risk policymaking world famous. What has happened since then? The comprehensive historical policy analysis in this thesis identifies three trends. National investments in flood protection have continued and were strongly supported by refined risk and acceptable risk analyses. The interplay between flood risk reduction and other water system objectives played a major strategic role and can be described by an upward movement in ‘Maslow’s hierarchy for water infrastructure development’, a concept introduced in this thesis. Nature development and landscape quality have become increasingly important, but a policy discourse analysis reveals a struggle to get to grips with these objectives and to find a balance between quantitative and narrative decision support.

Naar publicatie

Ons watersysteem verdient schoonheid

Ons watersysteem verdient schoonheid

Ties Rijcken over de worsteling van de waterbouw. Traditiegetrouw was er bij ons watersysteem vooral aandacht voor veiligheid, zoetwatervoorziening en scheepvaart. Maar nu hebben natuur en landschapskwaliteit definitief hun intrede gedaan, constateert Ties Rijcken. ‘Dat zie je terug in alle grote nationale projecten.’

Alle publicaties (102)

Schrijf je hier in voor superkorte mailtjes over nieuw werk van Studio Ties

Gelukt!