Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de waterschappen gaan 900 kilometer Sobere en Doelmatige dijken aanleggen. Wie méér wil dan Soberheid, moet...

Lees meer