Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Nooit meer Sober?

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de waterschappen gaan 900 kilometer Sobere en Doelmatige dijken aanleggen. Wie méér wil dan Soberheid, moet dat decentraal organiseren en financieren. Waterschappen geven overduidelijk om omgevingskwaliteit en hebben open projectorganisaties opgezet. Behoud van omgevingskwaliteit is op die manier goed geregeld, maar is er ook ruimte voor structurele verbetering van de verkeersfuncties over de dijk en substantiële meekoppelingen in het buitendijks gebied? Hier blijkt een zwakke schakel te bestaan.

Naar publicatie

22 november 2019
Gerelateerd aan: Nooit meer Sober?
Samen Sterk

Samen Sterk

Samen Sterk is een concept om het benedenrivierengebied veilig tegen overstromingen te houden als de zeespiegel stijgt. De vondst van Samen Sterk is...

Lees meer

Alle publicaties (102)

Schrijf je hier in voor superkorte mailtjes over nieuw werk van Studio Ties

Gelukt!