Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Het water komt, maar het glas is half vol

In Het water komt, maar wees niet bang stelde Ties Rijcken dat potentieel beleid om vanwege de zeespiegelstijging niet meer in diepe polders te bouwen meer kwaad doet dan wat het concreet oplevert. Hier gaat hij in op de reacties die hij kreeg. Over duurzaamheid en natuurherstel, het ontrafelen van deelproblemen, technologie, en vertrouwen in de toekomst.

Naar publicatie

10 oktober 2022
Gerelateerd aan: Het water komt, maar het glas is half vol

Alle publicaties (102)