Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Natuurinclusief bouwen in de beroepspraktijk

Building with Nature, ecosystem-based solutions, nature-based engineering, in het Nederlands bouwen met de natuur en natuurinclusief bouwen: dat er inmiddels zo veel termen in omloop zijn, wil wat zeggen. Het gedachtegoed belooft onze wereld biodiverser te maken, onze omgevingskwaliteit te verbeteren en onze kusten en waterkeringen met de klimaatverandering mee te laten groeien. Wat houdt ons nog tegen en hoe kunnen onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers er in hun dagelijkse praktijk mee aan de slag? Ties Rijcken interviewt Henk Nieboer, Bregje van Wesenbeeck en Bas Roels

Naar publicatie

4 februari 2019
Gerelateerd aan: Natuurinclusief bouwen in de beroepspraktijk
Samen Sterk

Samen Sterk

Samen Sterk is een concept om het benedenrivierengebied veilig tegen overstromingen te houden als de zeespiegel stijgt. De vondst van Samen Sterk is...

Lees meer

Alle publicaties (102)

Schrijf je hier in voor superkorte mailtjes over nieuw werk van Studio Ties

Gelukt!