Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

12+1: naar een nationale sedimentstrategie

Een nieuwe kijk op de sedimenthuishouding in de zuidwestelijke delta: voor veiligheid, aquacultuur, landbouw, natuur en landschap. In gesprek over visie, handelingsperspectieven en het belang van intergetijdennatuur onder een stijgende zeespiegel.

Naar productie

1 februari 2022
Gerelateerd aan: 12+1: naar een nationale sedimentstrategie

Alle publicaties (102)