Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

12+1: naar een nationale sedimentstrategie

Een nieuwe kijk op de sedimenthuishouding in de zuidwestelijke delta: voor veiligheid, aquacultuur, landbouw, natuur en landschap. In gesprek over visie, handelingsperspectieven en het belang van intergetijdennatuur onder een stijgende zeespiegel.

Naar productie

1 februari 2022
Gerelateerd aan: 12+1: naar een nationale sedimentstrategie

Royale Ruimte voor Levende Rivieren

Het rivierengebied kan één groot natuurgebied worden: 70.000 hectares aaneengesloten groene linten door heel Nederland, van Hellevoetsluis en Kampen tot Borgharen en Lobith. Met zeldzame soorten en van internationale betekenis. Hoog opgaande vegetatie zorgt voor opstuwing, maar dat is op te vangen met de dijken en zelfs volledig te compenseren met rivierverruiming.

Lees meer
Samen Sterk

Samen Sterk

Samen Sterk is een concept om het benedenrivierengebied veilig tegen overstromingen te houden als de zeespiegel stijgt. De vondst van Samen Sterk is...

Lees meer

Ken je Kering

Voor de veiligheid van Nederland is het beoordelen en versterken van waterkeringen van fundamenteel belang. Sinds 2017 werken we met overstromingskansen van dijktrajecten. Geloofwaardige actuele inschattingen van overstromingskansen, gebaseerd op de nieuwste kennis uit theorie en praktijk, maken onderhoud slimmer, dijkversterkingen doelmatiger en draagvlak groter.

Lees meer

Alle publicaties (95)

Schrijf je hier in voor superkorte mailtjes over nieuw werk van Studio Ties

Gelukt!