Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

About Flows Platform

Flows Platform is ontwikkeld tijdens het promotieonderzoek van Ties Rijcken, om waterprofessionals en aquatisch geëngageerde stakeholders te ondersteunen met overzicht, inzicht en inspiratie.
Flows Platform draait om een unieke beeldtaal voor watersystemen en een unieke database met documenten over beleid, kennis en inspiratie, ontsloten met verschillende Flows features. Drijvende kracht achter Flows Platform is het idee dat betere uitwisseling van informatie en inspiratie leidt tot betere beslissingen, vooral in een tijd van participatie en complexe beleidsvorming.

Naar publicatie

7 maart 2022
Gerelateerd aan: About Flows Platform

Alle publicaties (102)