Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Afsluitbaar Open Rijnmond integratierapport

De Technische Universiteit Delft schreef in de lente van 2008 een adviesrapport voor de tweede Deltacommissie en plaatste daarin een kleurrijke tekening van een alternatief voor de lange-termijn waterveiligheid van Rotterdam en de Drechtsteden. De Deltacommissie illustreerde met de tekening hun ‘afsluitbaar open’ aanbeveling voor de Rijnmond, en adviseerde om daar op korte termijn nader onderzoek naar te doen. Inmiddels is de studie ‘Afsluitbaar Open Rijnmond – een eerste integrale verkenning’ uitgevoerd, onder leiding van dezelfde onderzoekers die de oorspronkelijke schets maakten voor de Deltacommissie, in opdracht van Rotterdam Climate Proof en Kennis voor Klimaat. Deze studie leverde zes deelrapporten en dit integratierapport.

9 september 2010
Gerelateerd aan: Afsluitbaar Open Rijnmond integratierapport

Alle publicaties (102)

Schrijf je hier in voor superkorte mailtjes over nieuw werk van Studio Ties

Gelukt!