Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Verticale ruimte voor de rivier

De nieuwe Waterwet heeft het beoordelen en ontwerpen van de dijken flink veranderd en dat gaat ook op voor de ontwikkeling en het beheer van de rivieruiterwaarden. Vegetatie in de uiterwaarden wordt gekapt en gemaaid om centimeters opstuwing te voorkomen. Opstuwing vergroot immers de overstromingskans. Maar hoe groot is dat effect eigenlijk?
Met de nieuwe veiligheidssystematiek is opstuwing uit te drukken in extra dijkversterkingskosten om in 2050 aan de Waterwet te voldoen. Uit onderzoek door HKV voor deze productie blijkt dat opstuwing door riviernatuur relatief weinig kost aan extra dijkversterking.
Met meer opstuwing kan de biodiversiteit omhoog en kunnen de beheerkosten omlaag. Bovendien geeft het meer vrijheid voor uiterwaardontwerp en beheer, voor bijvoorbeeld obstakels in de uiterwaarden.
Binnen de Waterwet op zoek naar een nieuwe balans tussen veiligheidsbeheer, dijkversterking en uiterwaardinrichting.

Naar publicatie

3 september 2021
Gerelateerd aan: Verticale ruimte voor de rivier

Royale Ruimte voor Levende Rivieren

Het rivierengebied kan één groot natuurgebied worden: 70.000 hectares aaneengesloten groene linten door heel Nederland, van Hellevoetsluis en Kampen tot Borgharen en Lobith. Met zeldzame soorten en van internationale betekenis. Hoog opgaande vegetatie zorgt voor opstuwing, maar dat is op te vangen met de dijken en zelfs volledig te compenseren met rivierverruiming.

Lees meer
Samen Sterk

Samen Sterk

Samen Sterk is een concept om het benedenrivierengebied veilig tegen overstromingen te houden als de zeespiegel stijgt. De vondst van Samen Sterk is...

Lees meer

Ken je Kering

Voor de veiligheid van Nederland is het beoordelen en versterken van waterkeringen van fundamenteel belang. Sinds 2017 werken we met overstromingskansen van dijktrajecten. Geloofwaardige actuele inschattingen van overstromingskansen, gebaseerd op de nieuwste kennis uit theorie en praktijk, maken onderhoud slimmer, dijkversterkingen doelmatiger en draagvlak groter.

Lees meer
De Blauwe Draad

De Blauwe Draad

Rivieren: levensaders voor schippers, bewoners, boeren, delfstofwinners, natuurvorsers. In De Blauwe Draad ontmoet ik ze; hoe beleven ze de rivieren...

Lees meer

Alle publicaties (95)

Schrijf je hier in voor superkorte mailtjes over nieuw werk van Studio Ties

Gelukt!